Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie.

Paulo Coelho

 

Nasza misja

Nianiolandia została założona z myślą o stworzeniu bezpiecznych warunków i troskliwej opieki dla najmłodszych – dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3. Pragnęliśmy stworzyć miejsce, w którym dzieci będą nie tylko bezpieczne, ale przede wszystkim kochane, akceptowane i zdrowe. Najważniejsze są dla nas potrzeby dzieci, dlatego też organizację naszej działalności dostosowujemy do ich możliwości rozwojowych w kontakcie z rodzicami i środowiskiem. Istotną kwestią jest dla nas współdziałanie opiekunów z dzieckiem, które wpływa na szeroko rozumianą edukacje Maluszka.

Staramy się, aby nasza placówka była miejscem, które stwarza możliwości ciągłego rozwoju dla dzieci, w zakresie wyrażania uczuć, przeżywania emocji oraz zdolności do współdziałania i komunikowania się z innymi.


Wykwalifikowana kadra

Praca z dziećmi to dla nas pasja i przyjemność. Cieszymy się, że możemy być częścią ich dzieciństwa i brać udział w ich rozwoju, a najpiękniejszą nagrodą jest uśmiech na twarzach naszych Maluszków.

Kadra pedagogiczna w Nianiolandii to zespół młodych, kreatywnych, wykwalifikowanych i troskliwych cioć wychowawczyń. Służą one opieką i nauką dla wszystkich naszych małych podopiecznych. Ciocie wychowawczynie mają szeroką wiedzę i duże doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Ciocie prowadząc różne zajęcia i zabawy z dziećmi przekazują im wiedzę niezbędną na dalszych etapach edukacji. Dostosowują swoje metody i formy pracy do wieku naszych podopiecznych oraz ich możliwości rozwojowych. Wykorzystują najnowsze koncepcje pracy, które gwarantują wstępne nauczanie prowadzone naszej placówce na najwyższym poziomie. Ciocie opiekunki posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne, a także teatralne umożliwiające rozwijanie talentów każdego dziecka w czasie każdego dnia spędzanego w Nianiolandii.