Dodatkowe 400 zł miesięcznie na dziecko

Rodzice dzieci do lat 3 mogą otrzymać dodatkowe 400 zł "na żłobek" miesięcznie. Dofinansowanie przeznaczone jest dla pociech, na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowe świadczenie nie posiada kryterium dochodowego.

Rodzic może złożyć wniosek o dofinansowanie nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka. Jeśli rodzic złoży ten wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka, to dofinansowanie będzie przysługiwało od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka.