Zapewniamy:

☑ profesjonalną i troskliwą opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:30
☑ wykwalifikowaną kadrę opiekunów
☑ bezpieczne i domowe warunki pobytu Dziecka
☑ czynności pielęgnacyjne
☑ gry i zabawy stymulujące rozwój Dziecka
☑ naukę samodzielności oraz funkcjonowania w grupie
☑ rozwijanie wyobraźni poprzez czytanie bajek, naukę wierszyków i piosenek
☑ urozmaicone i bogate w witaminy posiłki

Przyjmujemy dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

Opłaty:

☑ wpisowe - 150,00 pln (opłata jednorazowa)
☑ czesne - 1350,00 pln miesięcznie
☑ wyżywienie - 400,00 pln miesięcznie (stawka dzienna w wysokości 20,00 pln)